Публічний договір-оферта


Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті: https://qsb.com.ua, з надання послуг доступу програмного забезпечення сайту:  https://qsb.com.ua (далі — Сайт) та дієздатною фізичною особою (далі – Замовник) на наведених нижче умовах, шляхом надання інформації через онлайн – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником продукту розширення, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються ним на свій розсуд.
 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
  1. «Договір» – це Договір про надання послуг з надання доступу до програмного продукту, укладений на вказаних нижче умовах.
  2. «Виконавець» – Фізічна особа-підприємець Карпенко Алла Іванівна, яка уклала із Замовником цей Договір. Детальна інформація про Виконавця міститься за посиланням: https://qsb.com.ua
  3. «Замовник» — фізична особа яка досягла 18-ти річного віку, та уклала з Виконавцем Договір – оферту.
  4. «Програмний продукт» — Програма розширення для чатів та листів, які розміщені на Інтернет-сайті, доступ до яких здійснюється на умовах цього Договору.
  5. «Інтернет-сайт» — сайт із доменним ім'ям: https://qsb.com.ua, через який Замовнику надається доступ до Програми шляхом створення Особистого кабінету.
  6. «Особистий кабінет» — віртуальний інструмент персонального самообслуговування Замовника, розташований на Інтернет-сайті.
  7. «Реєстрація» — заповнення Замовником Реєстраційної форми, розташованої на Інтернет-сайті, шляхом вказівки необхідних відомостей та вибору Логіна та Паролю.
  8. «Реєстраційна форма» — форма, розташована на Інтернет-сайті, яку Замовник має заповнити для проходження Реєстрації на Інтернет-сайті.
  9. «Логін» та «Пароль» — унікальний набір символів, що створюється Замовником під час проходження Реєстрації, призначений для доступу до Особистого кабінету.
  10. «Винагорода» — оплата за надання послуг доступу до Програмного Продукту за тарифомами, вказаними за посиланням: https://qsb.com.ua/tariff.html
  11. «Тестова версія Програмного Продукту» — версія Програмного Продукту, яка містить її стандартні функціональні характеристики, проте діє лише протягом терміну Тестового доступу та призначена для: тестування, ознайомлення з функціоналом розширень та прийняття рішення Замовником про набуття прав на подальше використання Програмного Продукту
  12. «Тестовий доступ» — це доступ до Тестової версії Програмного Продукту протягом 72 годин з моменту активації із зазначеними у п.1.11 цілями. Тестовий доступ до Програмного Продукту не вважається користуванням Програмного Продукту, оскільки діє обмежена кількість часу і, таким чином, не дозволяє реалізувати цілі Програмного Продукту.
  13. «Обліковий період» — період доступу до Програми, тривалість якого визначається в розділі "Тарифи", після якого Замовник зобов'язується внести оплату в розмірі, передбаченому Договором.
  14. «Законодавство» – чинне законодавство України.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Договір є пропозицією (офертою) укласти публічний договір відповідно до ст. 633, ч. 2 ст.641 Цивільного кодексу України.
  2. Акцептом є підтвердження Замовником реєстрації. Акцепт підтверджує такі факти:
   1. Замовник повністю та уважно ознайомився з усім змістом цього Договору.
   2. Замовнику зрозумілі всі умови Договору, і він вимагає додаткового роз'яснення тих чи інших положень Договору.
   3. Замовник погоджується з усіма умовами Договору без будь-якого обмеження, виключення, зустрічної умови чи пропозиції.
   4. Факт укладання Сторонами Договору відповідно до положень Цивільного кодексу України
   5. Умови цього Договору можуть змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку без повідомлення Замовника.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги доступу до Програмного Продукту забезпечення в передбачених цим Договором межах, а Замовник зобов'язується оплачувати дані послуги у порядку, передбаченому цим Договором.
  2. Виконавець зобов'язується надати Замовнику такі послуги Програмного забезпечення:
    - використання програми розширення для чатів та листів
    - абонентське обслуговування Програмного забезпечення, в порядку та на умовах цього Договору

   У цьому Договорі, під абонентським обслуговуванням, мається на увазі підтримка робочого стану Програмного забезпечення, послуг з актуалізації (періодичного оновлення) інформації, що міститься у Програмному забезпеченні.

   За цим Договором Замовнику надається доступ до Програмного Продукту, розміщеного на сайті Програми, використання її в автономному режимі, тобто. поза роботою на Інтернет-сайті. Будь-яка спроба завантаження Програми або її завантаження якимось чином сприймається як порушення умов цього Договору і розглядається як порушення прав інтелектуальної власності Виконавця.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Замовник має право:
   1. Тестувати Програмне забезпечення протягом терміну дії Тестового доступу.
   2. Тестування Програмного забезпечення включає:
     - використання програми розширення для чатів та листів;
     - абонентське обслуговування Програмного забезпечення, у порядку та на умовах цього Договору протягом терміну дії Тестового доступу;
   3. Використовувати Програму протягом Облікового періоду у разі внесення коштів на свій рахунок. Використання Програми включає:
     - Застосування Програми працівниками Замовника або самим Замовником безпосередньо для:
      а) Використання програми розширення для чатів та листів;
      б) абонентське обслуговування Програмного забезпечення, у порядку та на умовах цього Договору протягом Облікового періоду;
      в) надання працівникам Замовника віддаленого доступу для роботи у Програмі;
   4. Отримувати доступ до Додаткових змін (корегування) та здійснювати їх використання у разі внесення оплати.
   5. Оформляти та подавати Виконавцю запити та заявки на отримання інформації, яка необхідна для використання Програми забезпечення, у порядку, передбаченому цим Договором.
   6. Оформляти та подавати Виконавцю запити та заявки на виправлення технічних та інших помилок (збоїв), виявлених під час використання Програмного забезпечення, у встановленому цим Договором порядку.
  2. Замовник зобов'язаний:
   1. Здійснювати використання Програмного забезпечення, тільки в межах тих прав та тими способами, що передбачені у п. 4.1.1-4.1.3 Договору;
   2. Здійснювати оплату за Договором відповідно до умов цього Договору;
   3. Забезпечити дотримання режиму інформаційної безпеки під час роботи з Програмою, у тому числі:
     - використовувати стійкі до злому паролі;
     - забезпечити зберігання аутентифікаційних даних для входу в Особистий кабінет у суворому секреті;
     - надавати автентифікаційні дані строго обмеженій кількості співробітників та забезпечити нерозголошення зазначених даних цими співробітниками;
   4. Дотримуватись рекомендацій Виконавця з питань налаштування обладнання та програмного забезпечення для інтеграції.
  3. Замовник не має права:
   1. Модифікувати, переробляти чи в інший спосіб вносити зміни до Програми;
   2. Передавати Програму та/або Додаткові модулі третім особам за договорами, спрямованими на використання Програми або її частин третіми особами.
  4. Виконавець зобов'язаний:
   1. Надати Замовнику доступ до використання Програмного забезпечення, реєструючи його на сайті з присвоєнням унікального імені Логіну (login) та Пароля (password) для входу до Програми зі створенням окремого Особистого кабінету.
   2. Забезпечити зберігання та нерозголошення даних, отриманих від Замовника внаслідок його Реєстрації та використання Програми.
   3. З моменту отримання Винагороди та авторизації надати Замовнику доступ до використання Програмного забезпечення.
   4. Надавати доступ до Програми щодня та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних заходів та технічних робіт, що становлять не більше 24 годин на місяць.
   5. Надавати інформацію з питань роботи з Програмою за допомогою електронної пошти, онлайн чату та телефону. Актуальні адреси електронної пошти, номерів телефону та інших засобів комунікації знаходяться на сайті «Контакти» —  https://qsb.com.ua/contacts.html
   6. Надавати інформацію про оновлення поточної версії Програми та вийшли протягом терміну дії цього Договору шляхом розміщення її у відкритому доступі на Інтернет-сайті.
   7. За наявності технічної можливості усувати можливі збої в роботі Програми, що виникли з вини Виконавця, на підставі заявки Замовника, яка може бути надіслана на пошту: – support@qsb.com.ua, Skype – qsb_support, крім випадків порушення Замовником Правил експлуатації Програми, викладених у змісті Програми.
  5. Виконавець має право:
   1. Зупинити доступ Замовника до Програми до надходження Винагороди/оплати.
   2. Випускати нові релізи та версії Програми, визначати умови їх надання Замовнику, умови їх оплати, технічної підтримки та супроводу.
   3. Залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб.
   4. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договіру шляхом видання нових редакцій, повідомляючи про це Замовника на Інтернет-сайті. Сторони домовилися, що зміни, внесені до цього договору в односторонньому порядку, виходячи з положень ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України, не повинні погоджуватися із Замовником та набувають чинності автоматично з моменту розміщення інформації про них на Сайті: https://qsb.com.ua/
 5. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ І ПОЧАТОК ДІЇ ТЕСТОВОГО ДОСТУПУ
  1. Замовник реєструється на веб-сайті. Після реєстрації на Інтернет-сайті створюється Особистий кабінет Замовника, і Замовник отримує від Виконавця повідомлення на електронну пошту, вказану ним під час реєстрації.
  2. Договір вважається укладеним з підтвердження реєстрації.
 6. ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМИ І/АБО ДО ДОДАТКОВИХ МОДУЛЯМ
  1. Виконавець надає Замовнику доступ до Програмного забезпечення протягом Облікового періоду у разі отримання від Замовника винагороди/оплати на розрахунковий рахунок.
  2. Сторони домовилися, що оплата винагороди Замовником до закінчення терміну дії Тестового доступу означає, що Замовник прийняв рішення про набуття прав на використання повної версії Програмного Продукту, не має претензій до її функціонування та якості послуг, що надаються за цим Договором, а також, що Замовник та його персонал повністю навчений роботі з Програмою. Оплата відповідної послуги, виходячи з вартості обраного Замовником тарифу, дорівнює підписанню Договору з боку Замовника.
  3. У разі здійснення Замовником оплати Винагороди Виконавець надає Замовнику доступ до Програми на період дії оплаченого Облікового періоду. Початок чергового Облікового періоду обчислюється з оплати на розрахунковий рахунок Виконавця від Замовника, згідно з умовами цього Договору, але не раніше закінчення попереднього оплаченого періоду.
  4. Замовник має право відмовитись від отримання доступу до Програми з моменту реєстрації на Інтернет-сайті або до закінчення строку попереднього оплаченого Облікового періоду.
 7. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Винагорода за цим Договором міститься в розділі «Тарифи» на Інтернет-сайті. Інформація у розділі «Тарифи» про Винагороду відображається без урахування комісійних витрат, пов'язаних із перерахуванням Винагороди на розрахунковий рахунок Виконавця. Комісійні витрати, пов'язані з перерахуванням Винагороди на розрахунковий рахунок Виконавця, несе Замовник.
  2. Оплата Винагороди за цим Договором здійснюється у розмірі 100% передоплати послуг доступу до Програми забезпечення.
  3. Оплата Винагороди для доступу до Програми на наступний Обліковий період є додатковим підтвердженням належного надання послуг Виконавцем у попередньому Обліковому періоді.
  4. Виконавець має право вносити зміни до цього Договіру щодо визначення вартості послуг доступу до Програми. При цьому для зміни вартості послуг не потрібно згоди Замовника. Нові умови набувають чинності з моменту розміщення їх на Сайті – https://qsb.com.ua/ ; "Тарифи" -  https://qsb.com.ua/tariff.html
  5. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі.
  6. Моментом виконання Замовником обов'язків з оплати є дата надходження коштів у повному обсязі на розрахунковий рахунок Виконавця.
  7. Перехід Замовником на новий Тариф відбувається о 08-00, в день зміни. При цьому відбувається перерахунок вартості Тарифу, який діє на момент зміни поточного тарифу.
  8. Валютою розрахунків за цим Договором є національна валюта України – гривня.
   1. Замовник може робити оплату в будь-якій зручній йому валюті, що конвертується за курсом банку.
  9. Враховуючи, що користувачами Програми можуть бути іноземні компанії та громадяни, керуючись статтею 524 ЦК України, тарифи на Інтернет-сайті в розділі «Тарифи» вказані в еквіваленті американського долара. Оплата послуг, що надаються за цим Договором, здійснюється у гривні за курсом валют, вказаним Виконавцем на Інтернет-сайті на момент здійснення платежу. Цей курс може встановлюватися та змінюватись Виконавцем, виходячи з курсу валют, встановленого Національним банком України, або курсу валют, встановленого пунктами обміну іноземної валюти, або курсу валют, встановленого будь-яким банком або іншою фінансовою установою України.
  10. У разі дострокового припинення дії цього Договору з будь-яких причин сума внесеної передоплати не підлягає поверненню Замовнику.
 8. ТЕХНІЧНА ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА
  1. У разі виявлення помилок у роботі Програми, Замовник надсилає Виконавцю заявку на пошту – support@qsb.com.ua, Skype – qsb_support . Виконавець надсилає відповідь Замовнику про прийом його заявки, після чого починається робота з усунення зазначених недоліків. Термін та порядок усунення визначається Виконавцем самостійно, залежно від технічної можливості.
  2. Положення пункту 8.1. цього Договору не застосовуються у разі недотримання Замовником правил експлуатації Програми, рекомендованих Виконавцем або рекомендацій Виконавця щодо використання програмного забезпечення тощо.
 9. ФОРС-МАЖОР
  1. У разі виникнення обставин непереборної сили, до яких належать: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення, страйки, військові дії, антитерористичні операції, теракти, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності законодавчими актами, урядовими постановами та розпорядженнями державних органів, прямо або опосередковано забороняють зазначені у цьому Договір види діяльності, що перешкоджають здійсненню сторонами своїх функцій за цим Договором та інших обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін, вони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту настання таких обставин і за наявності зв'язку, Сторона, яка постраждала від їхнього впливу, доведе до відома іншої Сторони звістку про те, що сталося.
  2. Сторона, яка зазнала збитків у зв'язку з форс-мажорними обставинами, може вимагати від сторони, яка стала об'єктом дії непереборної сили, документального підтвердження про масштаби подій, що відбулися, а також про їх вплив.
 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Замовник здійснює експлуатацію Програми на власний ризик. Замовник визнає, що ефективність використання Програмного продукту залежить, у тому числі, від рівня кваліфікації Замовника та його співробітників, повноти та об'єктивності використовуваних фактичних даних, а також інших обставин та дій, що знаходяться поза контролем Виконавця. У зв'язку з цим Виконавець не несе відповідальності за можливе недосягнення бажаної Замовником конкретної практичної мети використання Програмного продукту.
  3. Замовник погоджується з тим, що приймає програмне забезпечення таким, яким воно є.
  4. Виконавець не несе відповідальності:
    - за будь-які дії Замовника, пов'язані з використанням наданих прав користування Програмою або є результатом користування Програмою;
    - за шкоду будь-якого роду, яку зазнав Замовник через втрату та/або розголошення своїх даних, необхідних для доступу до Програми, якщо така втрата та/або розголошення сталися з вини Замовника;
    - за якість сервісів (зокрема сервісів передачі даних), необхідних для роботи з Програмою, якщо їх організують треті особи, які не залучаються Виконавцем.
  5. Замовник повністю несе відповідальність за використовуване ним комп'ютерне обладнання та встановлені програми. Виконавець не може відповідати за якість їх роботи.
  6. Виконавець забезпечує базову інформаційну безпеку даних Замовника.
 11. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Договір вважається укладеним із моменту, зазначеного у п. 2.2. Договору.
  2. Терміном дії цього Договору є Тестовий період та оплачені Облікові періоди.
  3. Виконавець має право відмовитись від Договору достроково, якщо Замовник допускає порушення будь-якого зобов'язання або заборони, встановленої п. 4.2. та/або 4.3.
  4. Сторони домовилися, що електронні документи, надіслані електронною поштою (e-mail) у випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України, мають юридичну силу та доказовість нарівні з документами на паперових носіях. Юридична сила електронного документа неспроможна оскаржуватися лише тому підставі, що він має електронну форму. Сторони зобов'язуються зберегти конфіденційність паролів, які забезпечують доступ до електронної пошти.
  5. Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів. У разі якщо розбіжності та суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, суперечка підлягає розгляду в судах України відповідно до існуючих правил визначення юрисдикції та територіальної підсудності.
 12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  1. Виконавець отримує згоду Замовника на збір та обробку персональних даних про Замовника з метою виконання умов цього Договору, а також інформування Замовника про рекламні акції та спеціальні пропозиції протягом усього облікового часу.
  2. Замовник у свою чергу дає згоду Виконавцю на збирання та обробку персональних даних. Реєстрація Замовника на Інтернет-сайті означає надання їм згоди на використання та опрацювання його персональних даних, а також інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
  3. Доступ до персональних даних мають особи, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних Замовника.
  4. Виконавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Замовника; не допускати спроб несанкціонованого використання персональних даних Замовника третіми особами.
  5. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.
  6. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
  7. До цього договору застосовується законодавство України.
  8. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним, у зв'язку із укладенням цього Договору, в межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України та GDPR-2016/679 «Про захист персональних даних».


Примітка для європейських користувачів:
Ця Політика конфіденційності підготовлена на виконання обов'язків, передбачених ст. 10 Директиви ЄС № 95/46/EC, та відповідно до положень Директиви 2002/58/EC, з урахуванням змін, внесених Директивою 2009/136/EC, що стосуються файлів cookie та GDPR -2016/679 про захист персональних даних.